MASNACH

Mae cynnyrch Siwgr a Sbeis, yn union fel eu deunydd pecynnu, yn unigryw ac yn amlwg, ac maen nhw’n defnyddio cynhwysion o’r safon orau bob amser i sicrhau bod eu cynhyrchion yn flasus a moethus ac wedi eu pobi yn y dulliau traddodiadol. Mae’r gwestai, bwytai a siopau cyfleustra gorau ymysg y rhestr faith o gwsmeriaid sy’n caru’r gwir flas hwn o Gymru.

Rydym yn creu ein cynnyrch i gyd gyda’r un math o ofal a sylw a roddwn i’n teuluoedd. Pobi yw ein hangerdd mewn bywyd ac rydym yn hyfforddi ein staff i gyd yn y dulliau traddodiadol. Dyna gyfrinach ein llwyddiant.

I gael rhagor o fanylion am ein cynhyrchion i gyd cysylltwch â ni.